10 شیلینگ اوگاندا (دومین اسکناس کشور اوگاندا)

نماهای بیشتر

10 شیلینگ اوگاندا (دومین اسکناس کشور اوگاندا) (جفت بانکی )

دسترسی: فروخته شد

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 666727*
كشور اوگاندا
نوع محصول جفت بانکی
قیمت جفت بانکی خیر
کیفیت UNC
سال چاپ 1966
شماره کاتالوگ 2
نظرات