100 افغانی افغانستان

نماهای بیشتر

100 افغانی افغانستان (جفت بانکی )

دسترسی: فروخته شد

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 90664*
كشور افغانستان
نوع محصول جفت بانکی
قیمت جفت بانکی خیر
کیفیت UNC
سال چاپ 1979
شماره کاتالوگ 58
نظرات