ورزش

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

14 آیتم

 1. سری ورزشی لائوس
 2. بازیهای المپیک زمستانی 1980 چاپ کره شمالی
 3. 35 امین دوره مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جهان چاپ کره شمالی
 4. جام جهانی 1978 چاپ کره شمالی
 5. المپیک مسکو 1980 چاپ کره شمالی
 6. جام جهانی 1978 چاپ کره شمالی
 7. 35 امین دوره مسابقات قهرمانی پینک پنگ چاپ کره شمالی مهر روز
 8. المپیک 1980 چاپ کره شمالی مهر روز
 9. المپیک 1980 چاپ کره شمالی مهر روز
 10. سری المپیک بلغارستان
 11. مینی شیت المپیک بلژیک
 12. ورزشهای زمستانی آفریقای مرکزی
 13. سری ورزشی نیکاراگوئه
 14. جام جهانی 1982 چاپ کره شمالی

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

14 آیتم