نحوه محاسبه و اعمال تخفیف برای اعضای محترم Thetopcollection

2014/12/20

وبسایت Thetopcollection بمنظور ارج نهادن به درخواستها و پیشنهادات اعضای گرامی ، نرخ تخفیفات نقدی فروش خود را بشرح ذیل اعمال و ارائه نموده است : 

خرید از مبلغ 50000 تومان تا 250000 تومان شامل 5% تخفیف 

خرید از مببغ 251000 تومان تا 500000 تومان شامل 7% تخفیف

خرید از مبلغ 500000 تومان تا 1000000 تومان شامل 9% تخفیف

خرید بیش از یک میلیون تومان شامل 10% تخفیف 

این تخفیفات بصورت سیستمی و برای تک تک محصولات ارائه و محاسبه شده و فاکتور خرید شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

محصولات گروه آلبومها و اسکناسهای ایران شامل تخفیف نخواهند بود.

برای محاسبه تخفیف خریدهای بیش از پنج میلیون تومان ، با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.

« بازگشت