شایعه انتشار اسکناس 100000 سام ازبکستان برای اولین بار

2018/9/26

خبرگزاری آذر نیوز در مقاله روز 25 سپتامبر خود ، از انتشار اسکناس 100هزار سام ازبکستان توسط بانک مرکزی این کشور خبر داد.بانک مرکزی ازبکستان با رد این شایعه اعلام نموده است که اسکناس 50هزار سام این کشور که در سال 2017 منتشر گردیده است ، همچنان به عنوان بزرگترین واحد اسکناسهای این کشور شناخته میشود. با این حال با توجه به حضور ازبکستان در میان 5 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان ، احتمال چاپ اسکناسهای 100و200 هزار سام در این کشور وجود دارد.

کامنت‌ها

You must be logged in to post a comment.

click here to log in

« بازگشت