درباره اسکناسهای دلار آمریکا بیشتر بدانیم

2019/5/7

دلار : واحد پول ایالات متحده آمریکا

- انتخاب بعنوان واحد پول رسمی کشور در سال 1785

- اندازه تمامی واحد های این اسکناس 156*65 mm


شرح تصاویر روسای جمهوری آمریکا بر روی اسکناسهای این کشور


- اسکناس 1 دلاری با تصویر جرج واشنگتن بدون هولوگرام و نخ امنیتی

- اسکناس 2 دلاری با تصویر توماس جفرسون ، تا سال 2001 فاقد نخ امنیتی و واتر مارک . بعد از سال 2001 دارای نخ امنیتی و واترمارک

- اسکناس 5 دلاری با تصویر آبراهم لینکلن ، دارای نخ امنیتی و واتر مارک

- اسکناس 10 دلاری با تصویر الکساندر همیلتون

- اسکناس 20 دلاری با تصویر آندرو جکسون

- اسکناس 50 دلاری با تصویر اولیس گرانت

-اسکناس 100 دلاری با تصویر بنیامین فرانکلین

نکته 1: از سال 2009 کلیه اسکناسهای 5 دلاری تا 100 دلاری بصورتcolorful (تمام رنگی)چاپ میشوند.


starnotes یا دلارهای جایگزین :دلارهای سریال جایگزین آمریکا با درج علامت ستاره در مقابل شماره سریال مشخص میگردند.بعنوان مثال  *G09121282 یک اسکناس با سریال جایگزین است .این اسکناسها از دید مجموعه داران ارزشمند تر بوده و طرفداران بیشماری دارند.


- حروف چاپ شده در شماره سریال اسکناسهای دلار آمریکا :

 

- حرف دوم مندرج در سمت چپ شماره سریال بایستی با حرف زیرین آن مطابقت نماید.

- حرف زیرین شماره سریال بایستی عددی مطابق با جایگاه خود در حروف الفبای لاتین اخذ نماید.بعنوان مثال عدد زیرین درج شده بر زیر شماره سریال  G03050002C باید عدد 7 یعنی جایگاه حرف G در الفبای لاتین باشد.


- دلار آمریکا در 12 ایالت این کشور چاپ میشود. حروف لاتین در شماره سریال دلار آمریکا معرف هریک از ایالتهای چاپ کننده اسکناس می باشد:

A = Boston

B = New york

C = Philadelphia

D = Cleveland

E = Richmond

F = Atlanta

G = Chicago

H = St.louis

I = Minneapolis

J = Kansas city

K = Dallas

L = San francisco

 

 

کامنت‌ها

You must be logged in to post a comment.

click here to log in

« بازگشت