500 افغانی افغانستان

نماهای بیشتر

500 افغانی افغانستان ( تك بانكي)

دسترسی: ناموجود

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 87t
كشور افغانستان
نوع محصول تك بانكي
قیمت جفت بانکی 90000
کیفیت خیر
سال چاپ 1990
شماره کاتالوگ 60
نظرات