سکه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

32 آیتم

 1. 1 دلار آمریکا
 2. سکه 1 دلار آمریکا ضرب 1979
 3. سکه 2 دلار کانادا یادبود دویستمین سالگرد نبرد شان نون
 4. سکه 1000 پزو کلمبیا
 5. 50 سنتاوس برزیل
 6. سکه 25 سنت کانادا (یادبود )
 7. سکه 100 بولیوار ونزوئلا ضرب 2004
 8. سکه 25 سنت آمریکا ایالت ویرجینیا
 9. سکه 25 سنت آمریکا ایالت ایلونویز
 10. سکه 1 پزو آرژانتین
 11. سکه 1 دلار کانادا یادبود
 12. سکه 1 دلار کانادا
 13. سکه 25 سنت کانادا (یادبود )
 14. سکه 20 کولون کاستاریکا
 15. مدال یادبود نودمین سالگرد تولد فیدل کاسترو
 16. سکه 10 پزو اروگوئه ضرب 1968
 17. سکه 100 کولون کاستاریکا
 18. سکه 1 سنت آمریکا
 19. سکه 1 دایم آمریکا
 20. 25 پزو مکزیک
 21. 1 پزو مکزیک
 22. 1 پزو شیلی
 23. 50 سنتاوو برزیل
 24. 10 سنتاوو برزیل
 25. 100 پزو شیلی
 26. 25 سنت کانادا،یادبود
 27. 25 سنت کانادا یادبود
 28. 25 سنتاوس برزیل
 29. سکه بالبوآ پاناما - ضرب 1947- نقره عیار900 و وزن 73.26 گرم که هر دو بر روی سکه قید شده اند
 30. 50 سنتاوس آرژانتین
 31. سکه نیم دلار آمریکا 1966 - نقره
 32. 25 سنت کانادا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

32 آیتم