سکه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

19 آیتم

 1. 1 دلار آمریکا
 2. 50 سنتاوس آرژانتین
 3. سکه بالبوآ پاناما - ضرب 1947- نقره عیار900 و وزن 73.26 گرم که هر دو بر روی سکه قید شده اند
 4. 25 سنتاوس برزیل
 5. 25 سنت کانادا یادبود
 6. 1 ریل برزیل،یادبود
 7. 5 دلار جامائیکا
 8. 100 پزو کلمبیا
 9. 1 ساکر اکوادور
 10. 25 سنت کانادا،یادبود
 11. 100 پزو شیلی
 12. 10 سنتاوو برزیل
 13. 50 سنتاوو برزیل
 14. 1 پزو شیلی
 15. 1 پزو مکزیک
 16. 25 پزو مکزیک
 17. سکه 1 دایم آمریکا
 18. سکه 1 سنت آمریکا
 19. سکه نیم دلار آمریکا 1966 - نقره

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

19 آیتم