قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

38 آیتم

 1. سکه 2 راند آفریقای جنوبی
 2. 100 درهم لیبی
 3. 1/4 دینار لیبی
 4. 10 شیلینگ تانزانیا
 5. 1/4 دینار لیبی
 6. 5 سنت نامیبیا
 7. 10 پسوا غنا
 8. 25 فرانک آفریقای مرکزی
 9. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 10. 100 فرانک آفریقای مرکزی
 11. 50 فرانک آفریقای غربی
 12. 100 فرانک آفریقای غربی
 13. 1 پوند مصر
 14. 1 پوند سودان
 15. 10 میلیم تونس
 16. 20 سنت آفریقای جنوبی
 17. 50 دینار الجزایر
 18. 10 شیلینگ کنیا
 19. 20 شیلینگ تانزانیا
 20. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 21. 1/2 دینار لیبی
 22. 10 ملیات مصر
 23. 20 دلار لیبریا نقره با عیار 999 و وزن 20 گرم
 24. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 25. 20 دلار لیبریا - نقره -20 گرم - قطر 40 میلیمتر
 26. 1000 فرانک کنگو - نقره - 20 گرم -38 میلیمتر
 27. 20 دلارلیبریا - نقره - وزن 20گرم- قطر 40 میلیمتر (بسیار زیبا)
 28. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 29. 5 شیلینگ آفریقای جنوبی،نقره 0.500، وزن 27.28 گرم
 30. ست سکه های سوازیلند
 31. ست سکه های کنیا
 32. 1 درهم مراکش
 33. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 34. ست سکه های اتیوپی
 35. 25 پیاستر مصر
 36. 200 شیلینگ زنگبار
 37. 200 دینار الجزایر
 38. 100 فرانک روآندا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

38 آیتم