قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

34 آیتم

 1. 1/2 دینار لیبی
 2. 20 شیلینگ تانزانیا
 3. 100 درهم لیبی
 4. 10 شیلینگ تانزانیا
 5. 1/4 دینار لیبی
 6. 5 سنت نامیبیا
 7. 10 پسوا غنا
 8. 25 فرانک آفریقای مرکزی
 9. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 10. 100 فرانک آفریقای مرکزی
 11. 100 فرانک آفریقای غربی
 12. 1 پوند مصر
 13. 10 میلیم تونس
 14. 20 سنت آفریقای جنوبی
 15. 50 دینار الجزایر
 16. 10 شیلینگ کنیا
 17. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 18. 200 دینار الجزایر
 19. 10 ملیات مصر
 20. 20 دلار لیبریا نقره با عیار 999 و وزن 20 گرم
 21. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 22. 20 دلار لیبریا - نقره -20 گرم - قطر 40 میلیمتر
 23. 1000 فرانک کنگو - نقره - 20 گرم -38 میلیمتر
 24. 20 دلارلیبریا - نقره - وزن 20گرم- قطر 40 میلیمتر (بسیار زیبا)
 25. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 26. 5 شیلینگ آفریقای جنوبی،نقره 0.500، وزن 27.28 گرم
 27. ست سکه های سوازیلند
 28. ست سکه های کنیا
 29. 1 درهم مراکش
 30. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 31. ست سکه های اتیوپی
 32. 25 پیاستر مصر
 33. 200 شیلینگ زنگبار
 34. 100 فرانک روآندا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

34 آیتم