قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

36 آیتم

 1. 1/2 دینار لیبی
 2. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 3. 100 فرانک آفریقای مرکزی
 4. 100 فرانک آفریقای غربی
 5. 1 پوند مصر
 6. 10 میلیم تونس
 7. 20 سنت آفریقای جنوبی
 8. 50 دینار الجزایر
 9. 10 شیلینگ کنیا
 10. 100 فرانک روآندا
 11. 5 قروش مصر
 12. 50 راند آفریقای جنوبی
 13. 200 ملیم تونس
 14. ست سکه های سیشل
 15. 500 سدی غنا
 16. 1 شیلینگ آفریقای شرقی
 17. 50 سنتیم کنگو-بلژیک
 18. 25 فرانک آفریقای مرکزی
 19. 10 پسوا غنا
 20. 10 ملیات مصر
 21. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 22. 20 دلار لیبریا - نقره -20 گرم - قطر 40 میلیمتر
 23. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 24. 5 شیلینگ آفریقای جنوبی،نقره 0.500، وزن 27.28 گرم
 25. ست سکه های سوازیلند
 26. ست سکه های کنیا
 27. ست سکه های اتیوپی
 28. 25 پیاستر مصر
 29. 200 شیلینگ زنگبار
 30. 200 دینار الجزایر
 31. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 32. 20 شیلینگ تانزانیا
 33. 100 درهم لیبی
 34. 10 شیلینگ تانزانیا
 35. 1/4 دینار لیبی
 36. ست سکه های موریس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

36 آیتم