قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

27 آیتم

 1. 1/2 دینار لیبی
 2. 1/4 دینار لیبی
 3. 10 پسوا غنا
 4. 25 فرانک آفریقای مرکزی
 5. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 6. 100 فرانک آفریقای مرکزی
 7. 100 فرانک آفریقای غربی
 8. 1 پوند مصر
 9. 10 میلیم تونس
 10. 20 سنت آفریقای جنوبی
 11. 50 دینار الجزایر
 12. 10 شیلینگ کنیا
 13. 10 شیلینگ تانزانیا
 14. 100 درهم لیبی
 15. 20 شیلینگ تانزانیا
 16. 10 ملیات مصر
 17. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 18. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 19. 5 شیلینگ آفریقای جنوبی،نقره 0.500، وزن 27.28 گرم
 20. ست سکه های سوازیلند
 21. ست سکه های کنیا
 22. ست سکه های اتیوپی
 23. 25 پیاستر مصر
 24. 200 شیلینگ زنگبار
 25. 200 دینار الجزایر
 26. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 27. 100 فرانک روآندا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

27 آیتم