قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

38 آیتم

 1. 1/2 دینار لیبی
 2. 10 شیلینگ تانزانیا
 3. 1/4 دینار لیبی
 4. 5 سنت نامیبیا
 5. 10 پسوا غنا
 6. 25 فرانک آفریقای مرکزی
 7. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 8. 100 فرانک آفریقای مرکزی
 9. 100 فرانک آفریقای غربی
 10. 1 پوند مصر
 11. 10 میلیم تونس
 12. 20 سنت آفریقای جنوبی
 13. 50 دینار الجزایر
 14. 10 شیلینگ کنیا
 15. 100 فرانک روآندا
 16. 5 قروش مصر
 17. 50 راند آفریقای جنوبی
 18. 200 ملیم تونس
 19. 100 درهم لیبی
 20. 20 شیلینگ تانزانیا
 21. 10 ملیات مصر
 22. 20 دلار لیبریا نقره با عیار 999 و وزن 20 گرم
 23. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 24. 20 دلار لیبریا - نقره -20 گرم - قطر 40 میلیمتر
 25. 1000 فرانک کنگو - نقره - 20 گرم -38 میلیمتر
 26. 20 دلارلیبریا - نقره - وزن 20گرم- قطر 40 میلیمتر (بسیار زیبا)
 27. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 28. 5 شیلینگ آفریقای جنوبی،نقره 0.500، وزن 27.28 گرم
 29. ست سکه های سوازیلند
 30. ست سکه های کنیا
 31. 1 درهم مراکش
 32. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 33. ست سکه های اتیوپی
 34. 25 پیاستر مصر
 35. 200 شیلینگ زنگبار
 36. 200 دینار الجزایر
 37. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 38. ست سکه های سودان

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

38 آیتم