قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

36 آیتم

 1. 1/2 دینار لیبی
 2. 25 فرانک آفریقای مرکزی
 3. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 4. 100 فرانک آفریقای مرکزی
 5. 100 فرانک آفریقای غربی
 6. 1 پوند مصر
 7. 10 میلیم تونس
 8. 20 سنت آفریقای جنوبی
 9. 50 دینار الجزایر
 10. 10 شیلینگ کنیا
 11. 100 فرانک روآندا
 12. 5 قروش مصر
 13. 50 راند آفریقای جنوبی
 14. 200 ملیم تونس
 15. ست سکه های سیشل
 16. ست سکه های نامیبیا
 17. 500 سدی غنا
 18. 10 پسوا غنا
 19. 1/4 دینار لیبی
 20. 10 ملیات مصر
 21. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 22. 20 دلار لیبریا - نقره -20 گرم - قطر 40 میلیمتر
 23. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 24. 5 شیلینگ آفریقای جنوبی،نقره 0.500، وزن 27.28 گرم
 25. ست سکه های سوازیلند
 26. ست سکه های کنیا
 27. 1 درهم مراکش
 28. ست سکه های اتیوپی
 29. 25 پیاستر مصر
 30. 200 شیلینگ زنگبار
 31. 200 دینار الجزایر
 32. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 33. 20 شیلینگ تانزانیا
 34. 100 درهم لیبی
 35. 10 شیلینگ تانزانیا
 36. ست سکه های بوتسوانا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

36 آیتم