قاره اروپا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-64 از 123

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 1. 25 سنت هلند
 2. 20 راپن سوئیس
 3. 5 لوا بلغارستان ، یادبود
 4. 25 بانی رومانی
 5. 20 کوپک شوروی
 6. 200 لیر ایتالیا
 7. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 8. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 9. 1 گریونا اوکراین
 10. 2 دراخما یونان
 11. 10 دراخما یونان
 12. 20 دراخما یونان
 13. 20 مارک آلمان ،یادبود
 14. 25 اسکودو پرتغال ،یادبود
 15. 100 لیر واتیکان
 16. 100لی رومانی
 17. 10 سنت هلند
 18. 10 لیر واتیکان
 19. 50 لیر ایتالیا
 20. 10 زلوتی لهستان
 21. 1 روبل شوروی،یادبود
 22. 1 روبل شوروی،یادبود
 23. 2 فورینت مجارستان
 24. 1 فرانک فرانسه
 25. 1 فرانک بلژیک
 26. 25 اسکودو پرتغال
 27. 2 شیلینگ انگلیس
 28. 2 شیلینگ انگلیس
 29. 500 لیر ایتالیا،یادبود
 30. 20 سنت قبرس
 31. 5 دراخما یونان
 32. 50 کوپک شوروی،یادبود
 33. 1 لیر ترکیه،یادبود
 34. 1 لیر ترکیه،یادبود
 35. 500 دراخما یونان،یادبود
 36. 50 لیر واتیکان
 37. 1 دراخما یونان
 38. 2 دنار مقدونیه،یادبود
 39. 10 دنار مقدونیه
 40. 2 دنار مقدونیه
 41. 10 فرانک فرانسه
 42. 50 فرانک بلژیک
 43. 1 کرونا چکسلواکی
 44. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 45. 10 فرانک بلژیک
 46. 1 لیر ترکیه،یادبود
 47. 1 لیر ترکیه،یادبود
 48. 2 کرونور سوئد
 49. 20 کرونر نروژ،یادبود
 50. 2 لوا بلغارستان،یادبود
 51. 10 یورو آلمان
 52. 2 لوا بلغارستان
 53. 200 لیره ایتالیا ،یادبود
 54. 2 یورو هلند ،یادبود
 55. 1/1 پنی انگلیس
 56. 5 پزوتا اسپانیا
 57. 50 سنتیم فرانسه
 58. 90 سنت قبرس
 59. 1 پزوتا اسپانیا
 60. 2 فرانک فرانسه،یادبود
 61. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 62. 1 گلدن هلند
 63. سکه 20 سنت ایتالیا
 64. 50 کروش ترکیه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-64 از 123

صفحه:
 1. 1
 2. 2