قاره اروپا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-64 از 124

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 1. 2 شیلینگ انگلیس
 2. 20 سنت قبرس
 3. 5 دراخما یونان
 4. 2 کرونور سوئد
 5. 20 کرونر نروژ،یادبود
 6. 2 لوا بلغارستان،یادبود
 7. 10 یورو آلمان
 8. 2 لوا بلغارستان
 9. 200 لیره ایتالیا ،یادبود
 10. 2 یورو هلند ،یادبود
 11. 1/1 پنی انگلیس
 12. 5 پزوتا اسپانیا
 13. 50 سنتیم فرانسه
 14. 90 سنت قبرس
 15. 25 اسکودو پرتغال ،یادبود
 16. 20 مارک آلمان ،یادبود
 17. 20 دراخما یونان
 18. 500 لیر ایتالیا،یادبود
 19. 100لی رومانی
 20. 100 لیر واتیکان
 21. 20 راپن سوئیس
 22. 5 لوا بلغارستان ، یادبود
 23. 25 بانی رومانی
 24. 20 کوپک شوروی
 25. 200 لیر ایتالیا
 26. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 27. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 28. 1 گریونا اوکراین
 29. 2 دراخما یونان
 30. 10 دراخما یونان
 31. 1 پزوتا اسپانیا
 32. 1 لیر ترکیه،یادبود
 33. 25 اسکودو پرتغال،یادبود
 34. 50 فرانک فرانسه
 35. ست سکه های
 36. 50 لی رومانی
 37. 100 لیر ایتالیا،یادبود
 38. 20 شیلینگ اتریش،یادبود
 39. 2 فرانک فرانسه
 40. 2 لوا بلغارستان
 41. 10 سنتسیم فرانسه
 42. ست سکه های یوگسلاوی
 43. 2 زلوتی لهستان
 44. 50 پنس انگلیس
 45. 1000 لیر ایتالیا
 46. 10 شیلینگ اتریش
 47. 20 سنت قبرس
 48. 5 اسکودو پرتغال
 49. 1 لیر ترکیه،یادبود
 50. 1 لیر ترکیه،یادبود
 51. 1 لیر ترکیه،یادبود
 52. 500 دراخما یونان،یادبود
 53. 50 لیر واتیکان
 54. 1 دراخما یونان
 55. 2 دنار مقدونیه
 56. 10 فرانک فرانسه
 57. 50 فرانک بلژیک
 58. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 59. 10 فرانک بلژیک
 60. 200 لیر ایتالیا،یادبود
 61. 20 سنتاوو پرتغال
 62. 1 گلدن هلند
 63. سکه 20 سنت ایتالیا
 64. 20 سنتیم فرانسه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-64 از 124

صفحه:
 1. 1
 2. 2