قاره آمریکا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

25 آیتم

 1. 25 سنتاووس کوبا
 2. 25 پزو مکزیک
 3. 1 پزو مکزیک
 4. 50 سنتاووس برزیل
 5. 1 دلار کارائیب شرقی
 6. 1 پزو شیلی
 7. 50 سنتاوو برزیل
 8. 10 سنتاوو برزیل
 9. 100 پزو شیلی
 10. 25 سنت کانادا،یادبود
 11. 2 پزو آرژانتین
 12. 50 سنت جزایر ویریجین
 13. سکه 1 دایم آمریکا
 14. سکه 1 سنت آمریکا
 15. 1 دلار آمریکا
 16. 1 دلار آمریکا
 17. 1 دلار آمریکا
 18. 50 سنتاوس برزیل
 19. سکه 1 دلار کانادا
 20. 5 دلار کانادا یادبود المپیک مونترال - نقره - وزن 24 گرم -قطر38 میلیمتر
 21. 5 دلار کانادا - یادبود المپیک مونترال - نقره - 24.47 گرم
 22. 1/2 بالبوا پاناما
 23. 1 دلار آمریکا نقره 0.900 ،وزن 27.63 گرم ،ضرب 1924
 24. سکه 1/2 دلار آمریکا،نقره 0.400،وزن 11.5 گرم
 25. 1 پزو اروگوئه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

25 آیتم