2 پزو آرژانتین

نماهای بیشتر

2 پزو آرژانتین

دسترسی: ناموجود

توصیف

جزییات

دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 7.2g, 24.5mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8629
كشور آرژانتین
کیفیت بانکی
سال ضرب 2014
نظرات