25 اسکودو پرتغال ،یادبود

نماهای بیشتر

25 اسکودو پرتغال ،یادبود
ریال 190.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس - نیکل, 11g, 28.5mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8513.
كشور پرتغال
کیفیت مطابق تصویر
سال ضرب 1984
نظرات