20 شیلینگ اتریش،یادبود

نماهای بیشتر

20 شیلینگ اتریش،یادبود
ریال 150.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

آلومینیوم - برنز, 8g, 27.7mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 9480
كشور اتریش
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 1980
نظرات