20 کرونر نروژ،یادبود

نماهای بیشتر

20 کرونر نروژ،یادبود
ریال 170.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس - نیکل - روی, 9.9g, 27.5mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8996
كشور نروژ
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 2014
نظرات