20 مارک آلمان ،یادبود

نماهای بیشتر

20 مارک آلمان ،یادبود
ریال 350.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس نیکل ،15 گرم، 33 mm ،
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8808
كشور آلمان
کیفیت مطابق تصویر
سال ضرب 1972
نظرات