2 لوا بلغارستان

نماهای بیشتر

2 لوا بلغارستان
ریال 150.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

نیکل - برنج, 5g, 25.2mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 9482
كشور بلغارستان
کیفیت بانکی
سال ضرب 1992
نظرات