2 لوا بلغارستان،یادبود

نماهای بیشتر

2 لوا بلغارستان،یادبود
ریال 170.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس - نیکل, 11g, 30mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8994
كشور بلغارستان
کیفیت بانکی
سال ضرب 1987
نظرات