2 کرونور سوئد

نماهای بیشتر

2 کرونور سوئد
ریال 150.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس - نیکل, 13.3g, 31mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8894
كشور سوئد
کیفیت بانکی
سال ضرب 1971
نظرات