100لی رومانی

نماهای بیشتر

100لی رومانی
ریال 180.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

استیل با روکش نیکل, 8.8g, 29.1mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 7132.
كشور رومانی
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 1992-1993
نظرات