10 فرانک بلژیک

نماهای بیشتر

10 فرانک بلژیک
ریال 130.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

نیکل, 8g, 27mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 62
كشور بلژیک
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 1971
نظرات