10 دراخما یونان

نماهای بیشتر

10 دراخما یونان

دسترسی: ناموجود

توصیف

جزییات

نیکل, 10g, 30mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8727
كشور یونان
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 1959
نظرات