20 کوپک شوروی

نماهای بیشتر

20 کوپک شوروی
ریال 20.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس - نیکل - روی, 3.4g, 21.8mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8715
كشور شوروی
کیفیت بانکی
سال ضرب 1962-1974
نظرات