1 دراخما یونان

نماهای بیشتر

1 دراخما یونان
ریال 50.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

مس - نیکل , 2.25g, 18mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 51
كشور یونان
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 1962
نظرات