1 لیر ترکیه،یادبود

نماهای بیشتر

1 لیر ترکیه،یادبود

دسترسی: ناموجود

توصیف

جزییات

دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.3g, 26.15mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 24
كشور ترکیه
کیفیت بانکی
سال ضرب 2015
نظرات