1 لیر ترکیه،یادبود

نماهای بیشتر

1 لیر ترکیه،یادبود
ریال 80.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.3g, 26.15mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 23
كشور ترکیه
کیفیت بانکی
سال ضرب 2015
نظرات