1 پزو شیلی

نماهای بیشتر

1 پزو شیلی
ریال 70.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

نیکل - برنج, 3.3g, 21mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8587
كشور شیلی
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 1997-2008
نظرات