آلبوم ها

آلبوم تمبر، آلبوم اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

8 آیتم

  1. آلبوم سکه 48 عددی
  2. آلبوم سکه 96 عددی
  3. آلبوم اسکناس با گنجایش 32 برگ
  4. آلبوم اسکناس با گنجایش 120 برگ
  5. کاور اسکناس vega در بسته های 100 عددی با کیفیت فوق العاده عالی - سایز93* 177 میلیمتر
  6. کاور اسکناس vega در بسته های 100 عددی با کیفیت فوق العاده عالی - سایز115* 200میلیمتر
  7. آلبوم سکه Pccb با گنجایش 200 قطعه سکه داخل کاور - 10 برگی - در رنگهای مختلف
  8. 1500 قطعه سکه خارجی از کشورهای مختلف  - با کیفیت و تعداد مختلف - مناسب برای همکاران - عکس تزئینی است

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

8 آیتم