آلبوم اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

11 آیتم

 1. آلبوم اسکناس با گنجایش 32 برگ
 2. سوپرآلبوم اسکناس GRANDE VEGA - ویژه حرفه ای ها - با گنجایش 240برگ اسکناس - سایز بزرگ در ابعاد 90*290*340 میلیمتر
 3. سوپرآلبوم اسکناس GRANDE VEGA - ویژه حرفه ای ها - با گنجایش 300برگ اسکناس - سایز بزرگ در ابعاد 95*285*350 میلیمتر
 4. آلبوم اسکناس optima vega با گنجایش 210 برگ اسکناس با 35 برگ سه ردیفی مشکی
 5. آلبوم اسکناس optima -f شرکت Leuchtturm دارای 30 برگ کریستالی برای نمای پشت و روی اسکناس
 6. آلبوم اسکناس vario - s شرکت leuchtturm آلمان (توضیحات مطالعه شود )
 7. آلبوم اسکناس grande -s شرکت leuchtturm آلمان (توضیحات مطالعه شود)
 8. آلبوم اسکناس grande -g شرکت leuchtturm - گنجایش تا 360 برگ اسکناس (توضیحات مطالعه شود )
 9. آلبوم اسکناس کاست دار با گنجایش 120 برگ
 10. آلبوم اسکناس با گنجایش 120 برگ
 11. سوپرآلبوم اسکناس GRANDE lux VEGA - جلد چرمی مخصوص -ویژه حرفه ای ها - با گنجایش 240برگ اسکناس - سایز بزرگ در ابعاد 90*290*340 میلیمتر

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

11 آیتم