آلبوم اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

6 آیتم

  1. آلبوم اسکناس با گنجایش 32 برگ
  2. آلبوم اسکناس با گنجایش 120 برگ
  3. آلبوم اسکناس optima vega با گنجایش 210 برگ اسکناس با 35 برگ سه ردیفی مشکی
  4. سوپرآلبوم اسکناس GRANDE VEGA - ویژه حرفه ای ها - با گنجایش 300برگ اسکناس - سایز بزرگ در ابعاد 95*285*350 میلیمتر
  5. سوپرآلبوم اسکناس GRANDE VEGA - ویژه حرفه ای ها - با گنجایش 240برگ اسکناس - سایز بزرگ در ابعاد 90*290*340 میلیمتر
  6. سوپرآلبوم اسکناس GRANDE lux VEGA -  جلد چرمی مخصوص -ویژه حرفه ای ها - با گنجایش 240برگ اسکناس - سایز بزرگ در ابعاد 90*290*340 میلیمتر

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

6 آیتم