1 درهم مراکش

نماهای بیشتر

1 درهم مراکش
ریال 50.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

ستیل با روکش نیکل, 6g, 24mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8502
كشور مراکش
کیفیت در حد بانکی
سال ضرب 2011
نظرات