1 شیلینگ انگلیس،نقره،ضرب 1937

نماهای بیشتر

1 شیلینگ انگلیس،نقره،ضرب 1937
ریال 590.000

دسترسی: موجود

یا
توصیف

جزییات

نقره 0.500, 5.66g, 23.59mm
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

کد محصول 8603.
كشور انگلیس
کیفیت مطابق تصویر
سال ضرب 1937
نظرات